Regler och villkor

Dr Backhaus Regler och villkor Dr Backhaus är ett registrerat handelsnamn på HayCompras SL, ett spanskregistrerat företag. För de villkor som anges nedan kommer termen Dr Backhaus att användas.

Dessa villkor gäller för webbplatsen DrBackhaus.com och alla deldomäner (exempel dk.drbackhaus.com) som används för specifika länder och riktar sig till kunder på genom deras eget språk och valuta.

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss. Vi förbehåller oss rätten att vid behov ändra dessa villkor utan föregående meddelande.

För att köpa produkter från DrBackhaus.com måste du vara över 18 år gammal.

Webbplatstransaktioner

När du beställer på denna webbplats utgör det ett förslag att köpa den produkten och vi är kontrakterade att uppfylla avtalet förutsatt att den nämnda produkten finns i lager. Vi förbehåller oss rätten att vägra den beställning du placerar på denna webbplats. Vi kan, efter eget omdöme, begränsa eller avbryta köpta kvantiteter per person, per företag eller per order. Dessa begränsningar kan innefatta beställningar som är placerade av eller under samma kundkonto, kreditkort och/eller order som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller avbryter en beställning, försöker vi meddela dig genom att kontakta e-postadressen och/eller faktureringsadressen/telefonnumret som gavs vid beställningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda order som enligt oss verkar vara placerade av obehöriga dotterbolag, återförsäljare eller distributörer.

Återbetalningar

Vi erbjuder en 30-dagars pengar tillbaka garanti på alla Dr Backhaus-produkter du har köpt. Av uppenbara hälsoskäl gäller detta endast för oöppnade produkter du vill returnera. För att göra detta måste du kontakta kundservice genom vårt returformulär. Du är skyldig att betala för returens portokostnader. Om vi ​​har skickat fel produkt till dig betalar vi returkostnaden och skickar en ny produkt utan kostnad.

Skatter och importavgifter

För leveranser utanför Spanien tar vi inget ansvar åt dig eller någon annan person för dina handlingar vid bristande överensstämmelse med exportkontroll lagar, sanktioner, restriktiva åtgärder och embargon. För kunder som är bosatta inom EU inkluderar priserna på denna webbplats moms/IVA. Kunder utanför EU kan vara föremål för import avgifter eller avgifter vid importen. Det är kundens ansvar att kontrollera detta och de är ansvariga för att betala sådan tull eller avgift.

Bildrättigheter

Om inte annat anges ägs, kontrolleras eller kopieras webbplatsen och allt material på webbplatsen, inklusive text, bilder, illustrationer, mönster, ikoner, fotografier, videoklipp och annat material, och upphovsrätten, varumärken eller annan immateriell äganderätt i sådana material, är licensierad av Dr Backhaus och andra varumärken som finns på webbplatsen. Varumärkena är till Dr Backhaus och/eller dess dotterbolag.

Force majeure

Dr Backhaus ansvarar inte för om vi inte kan uppfylla våra tjänster, produktleverans, kontrakt etc. på grund av händelser utanför vår egen kontroll, så kallad force majeure händelse.

Medicinsk rådgivning

Inga av våra produkter är avsedda att behandla, bota eller förebygga någon sjukdom, inte heller är den information som lämnas på vår hemsida eller genom annat reklammaterial avsedd att ersätta de individuella råd som finns tillgängliga från din egen läkare. Vi rekommenderar att du kontaktar din läkare innan du tar något läkemedel eftersom biverkningar eller komplikationer kan uppstå.

Vårt ansvar

Vi garanterar att alla produkter som köpts från oss via vår hemsida är av tillfredsställande kvalitet. Vi har en laglig skyldighet att leverera produkter till konsumenter som överensstämmer med avtalet och kommer att vara ansvariga för eventuella defekta varor enligt lag.

Detta omfattar inte eller begränsar vårt ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vår vårdslöshet eller för bedrägeri eller dina lagstadgade rättigheter som konsument.

Vi tar inget ansvar för förlust eller skada som orsakas av oss eller våra anställda eller agenter: Om det inte bryts någon rättslig skyldighet till vård av oss eller av någon av våra anställda eller ombud eller om sådan förlust eller skada inte är ett rimligt förutsägbara resultat av sådant brott. För eventuell ökning av förlust eller skada som härrör från att du bryter mot eventuella villkor i detta kontrakt.

Ersättning

Du samtycker till att hålla oss, våra dotterbolag och våra respektive tjänstemän, agenter, samarbetspartners och anställda skadeslösa från förlust, ansvar, efterfrågan, anspråk eller rättsliga förfaranden som väckts eller hotats, inklusive kostnader för eventuella tecken som drabbats eller uppkommit som uppstår på grund av din användning av webbplatsen i strid med dessa användarvillkor och/eller som följer av din användning av eller beteende på webbplatsen och/eller ett brott mot dessa villkor.

Skriftlig kommunikation

Tillämpliga lagar kräver att viss information eller kommunikation vi skickar till dig bör vara skriftlig. När du använder vår hemsida accepterar du att kommunikationen med oss ​​kommer att vara huvudsakligen elektronisk. Vi kontaktar dig via e-post eller ger dig information genom att lägga upp meddelanden på vår hemsida. För avtalsmässiga ändamål accepterar du detta elektroniska kommunikationsmedel och du bekräftar att alla kontrakt, meddelanden, information och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla lagliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. Detta villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Om tillämpligt förbehåller sig Dr Backhaus rätten att skicka dig elektronisk tjänstekommunikation i samband med ditt köp där du har valt bort marknadsföringskommunikation.

Ansvarsbegränsningar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser, men vi är inte ansvariga för innehållet, noggrannheten eller yttrandena på sådana webbplatser. Dessa webbplatser är inte på något sätt utredda, övervakade eller kontrollerade av oss att de är korrekta eller fullständiga.

Tillkännagivelser

Eventuella Tillkännagivelser du vill skicka till Dr Backhaus måste adresseras till:

HayCompras SL – Dr Backhaus

Calle Felipe IV, 3-3º izda
28014
Madrid
Spanien

Eller via e-post till orders @ drbackhaus.com

Vi kan tillkännage dig via den e-postadress eller postadress du ger oss när du gör en beställning. Tillkännagivelsen anses vara mottagen och korrekt betjänat omedelbart när det publiceras på vår webbplats, 24 timmar efter det att ett e-postmeddelande skickas, eller tre dagar efter det att ett brev skickades. För att bevisa tjänsten av ett tillkännagivande kommer det att vara tillräckligt att bevisa att det i en skrivelse var ett sådant brev riktigt adresserat, stämplat och placerat i posten och, vid ett e-postmeddelande, att sådan e-post skickades till adressatens angivna e-postadress.

Datum och revisioner

Dessa villkor ändrades den 17 mars 2017. Madrid. Spanien